דרושים - משרות פנויות בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי

 

 

משרות הוראה באתר משרד החינוך 

 

 

להצעות עבודה באתר ארגון המורים לחצו כאן!

 

למשרות הוראה פנויות באתר הסתדרות המורים לחצו כאן!

 

ללוח דרושים באתר מינהל החינוך הדתי לחצו כאן!

 

ללוח מודעות דרושים והשמת בוגרים באתר מכללת הרצוג לחצו כאן!

 

ללוח מודעות דרושים באתר הסוכנות היהודית לחצו כאן!

 

על מנת להגיש מועמדות להיות קומונריות בבני עקיבא

 

 

דרושים לצופים הדתיים!

 

 

דרושים בבנ"ע רכזי מחלקות, מחוזות, הדרכה, ארגון, אזור
לפרטים - מחלקת כוח אדם - 02-5693136, koach-adam@bneiakiva.org.il

דוא"ל: koach-adam@bneiakiva.org.il


דרושים רכזים למחנות הקיץ: רכזי - מחנה, רכזי יער, רל"שים/יות, טכני, עובדים ועוד
לפרטים - מחלקת מפעלים - mifalim@bneiakiva.org.il, 02-5693126

 

 

"לחשוב שליחות"-דרושים שליחים לקהילות ישראל בתפוצות

אם גם אתם רוצים להיות שותפים בעיצוב דמותו וזהותו של העם היהודי בדורנו ובדורות הבאים,

הנכם מוזמנים לשליחות בתפוצות: בבתי הספר, בתי המדרש, תנועות הנוער ובמרכזים הקהילתיים.

לפרטים נוספים: 1800-20-55-66, www.shlichut.net

 


 

מכרזים על משרות פיקוח פנויות במשרד החינוך : 

משרד החינוך מכריז בזה על פרסום חוברת  על משרות פיקוח פנויות שפרטים עליהם ניתנים  בדפים הבאים.הגשת הבקשה:  

1.כל המעוניין, הממלא אחר דרישות המשרה שהוכרז עליה, ימלא טופס מ.ל.ע. 230 או  "בקשה למשרה פנויה" - למכרז משולב שאפשר לקבלם במשרד החינוך ובלשכותיו המחוזיות  ובלשכות נציבות שירות המדינה, לפי המענים המצוינים בהמשך.וכן באתר האינטרנט: כתובת: http:\\www.education.gov.ilוכן באתר "מעגלים" (כתובת Maagalim\Enosh). (לעובדי המשרד) 
2.את טופס הבקשה יש להעביר ליחידת המכרזים-באגף א' משאבי אנוש, משרד החינוך בנין לב-רם, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים מיקוד 91911 - לאחר מילויו בקפדנות על כל פרטיו.טלפון לברורים ושאלות: 02-5602640/3. 
 

  

  
 

 

 

כל הזכויות שמורות לנאמני תורה ועבודה | נבנה על ידי DevArt | עיצוב hayasheffer