אברהם רון, ‘על ישראל… ועל תלמידיהון’

 

 

 

אברהם רון, 'על ישראל... ועל תלמידיהון' (עמ' 139), בתוך: יהודה עזריאלי (עורך), החינוך הדתי בגבורותיו, ירושלים: הוצאת המרכז לחינוך הדתי בישראל, תשמ"ז.

אברהם רון, ‘על ישראל… ועל תלמידיהון’ (עמ’ 139), בתוך: יהודה עזריאלי (עורך), החינוך הדתי בגבורותיו, ירושלים: הוצאת המרכז לחינוך הדתי בישראל, תשמ”ז.