אחריות חברתית

 

עממיות ומסורתיות, היחס ל"אחר", בדלנות לעומת אינטגרציה בחינוך, יחס לשכבות מוחלשות, מה בין קפיטלזם לסוציאליזם? 

 ירוחםכ-כא תמוז

לתוכנית המפגש

 דפי מקורות