אין מנוס משינוי מערכתי יסודי ברבנות

 

 בין אם יש אמת באישומים נגד הרב אליהו בקשי-דורון ובין אם לאו, נראה כי עצם הסיפור מעיד על הבעייתיות: ריכוז כוח אדיר בידי גוף אחד, שאינו נתון לפיקוח ציבורי הוא מתכון בדוק לשחיתות ולסיאוב
הרב אילעאי עופרן, 25.12.2012 

היום קראתי חדשות בדמע. הידיעה על כתב האישום נגד הרב אליהו בקשי-דורון מילאה אותי  בצער ללא גבול. עבור מי שאינו בקי במכמני העולם הרבני, אקדים ואומר כי מדובר באחד מגדולי התורה האדירים שעמדו לעם ישראל בדור האחרון.

הרב בקשי-דורון הינו  פוסק בעל שיעור קומה ודיין חשוב שאין עוררין על גדולתו התורנית. הוא רחוק שנות אור מן העסקנות הדלה, ממשחקי הכבוד ומשאר שחיתויות הקיימות לצערנו בעולם הרבנות. אם נכשל הרב בעבירות החמורות המיוחסות לו, אין ספק כי ראוי שייענש, אך אין בדבר בכדי לפגום בזכויותיו הרבות.


בין אם יש אמת באישומים ובין אם לאו, נראה כי עצם הסיפור מעיד על הבעייתיות שבמערכת הנוכחית. המונופול שניתן לרבנות על כל תחום שירותי הדת בישראל, היעדר הפיקוח, היעדר השקיפות והתלות בגורמים הפוליטיים, מעידים כאלף עדים על חולאיה של המערכת. ריכוז כוח אדיר בידי גוף אחד, שאינו נתון לפיקוח ציבורי ושלא נבחר בידי הציבור אלא בידי פוליטיקאים, הוא מתכון בדוק לשחיתות ולסיאוב. מציאות הקרובה לדברי חז"ל כי "לא העכבר גנב, אלא החור גנב".

בעוד כחצי שנה ייערכו בחירות לתפקיד הרב הראשי. רשימת המתמודדים על התפקיד הרם עדיין לא הובררה. נהרות של דיו עוד יישפכו בנוגע למועמדים השונים, על התאמתם לתפקיד, גדלותם בתורה, מידותיהם הטרומיות ותכניותיהם לעתיד. החשדות נגד הרב בקשי-דורון מלמדים כי הדיון בשאלת זהותו של הרב הראשי ינה השאלה המשמעותית.

 

גם אם מלאכי השרת בכבודם ובעצמם יעמדו בראש המערכת, עדיין לא יהיה מזור לכל תחלואיה. אין מנוס משינוי
מערכתי יסודי, מביטול הריכוזיות הרוחנית והעברת מוקד הכוח לידי הקהילות השונות. דרך זו תבטיח שקיפות ופיקוח ציבורי ותבטל את התלות של הרבנים בפוליטיקאים. החלת שינוי שכזה חשובה שבעתיים, מהרצת מועמד מ"אנשי שלומנו".

בימים אלו מפרסמות המפלגות השונות את מצעיהן לקראת הבחירות לכנסת. חובתנו כציבור לדרוש מהמחוקקים לעתיד לפרוס בפנינו את תכניותיהם למבנה הרבנות הראשית וכלל מערך שירותי הדת בישראל. אל למפלגות להסתפק בתמיכה במועמד או בזרם מסוים למשרת הרב הראשי. החדשות העצובות מהבוקר, מלמדות שדרוש שינוי הרבה יותר דרמטי.

הרב אילעאי עופרן הוא רב קיבוץ יבנה, וחבר "נאמני תורה ועבודה"