יש לחזק עוד יותר את לימודי האנגלית בחינוך הממלכתי-דתי וזאת כגורם מפצה על החשיפה הטבעית הפחותה לשפה זו.

אפשר לגחך על נאומו של בצלאל סמוטריץ' באנגלית, אבל מרביתנו, בוגרי החמ"ד, לא היו מצליחים לנאום טוב יותר.

מזה שנים שאנו מצביעים על בעיה הקיימת בנושא לימוד האנגלית ושווה להכיר מחדש את הנתונים על מנת להבין מה אפשר ונכון לעשות.

הממצאים העולים ממחקרים שעשינו בעבר ע"י אריאל פינקלשטיין, מצביעים על כך שבמקצוע האנגלית תלמידי החינוך הממלכתי-דתי מגיעים להישגים נמוכים בפער ניכר מאשר תלמידי החינוך הממלכתי. בבחינות המיצ"ב בכיתות ה' ובבחינות הבגרות ניתן לראות צמצום של הפערים בשנים האחרונות, ואילו בבחינות המיצ"ב בכיתות ח' ובבחינה הפסיכומטרית ישנה יציבות יחסית לאורך השנים בגודל הפער. כאשר מפלחים בין בתי ספר דתיים מעורבים מגדרית לבין בתי ספר ניפרדים לבנים ובנות, ניתן לראות יתרון ברור בלימודי האנגלית במוסדות המעורבים, למרות היותם מכילים יותר תלמידים מרמה סוציו-אקונומית נמוכה

ניתוח הנתונים לפי מגדר מלמד כי בבחינות המיצ"ב ובבחינות הבגרות ישנה עדיפות קלה לבנות הלומדות בחינוך הממלכתי-דתי על פני הבנים, אך בבחינה הפסיכומטרית המגמה מתהפכת וישנו פער משמעותי וניכר לטובת הבנים.

הפילוח לפי רקע חברתי-כלכלי מעלה שהפערים בין קבוצות התלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם הגבוהים והמשמעותיים ביותר, כך שקבוצת התלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה בחינוך הממלכתי-דתי היא הקבוצה בעלת ההישגים הנמוכים ביותר ביחס לקבוצת ההשוואה שלה.

במילים אחרות, באופן פרדוכסלי, דווקא בבתי הספר הממלכתיים שלוקחים אחריות חברתית אמיתית נרשמו ציונים גבוהים יותר באופן יחסי, ולא בבתי הספר האליטיסטיים אליהם מתפתים הורים רבים לשלוח את ילדיהם.

ההישגים הנמוכים יחסית של תלמידי ובוגרי החינוך הממלכתי-דתי בתחום האנגלית באים לידי ביטוי באופן טבעי גם במיומנות הדיבור שלהם בשפה האנגלית.

 

המאמר הזה התפרסם ב https://www.inn.co.il/