3. בני עקיבא:

א. על מנת להגיש מועמדות להיות קומונריות בבני עקיבא

ב. דרושים בבנ"ע רכזי מחלקות, מחוזות, הדרכה, ארגון, אזור
לפרטים – מחלקת כוח אדם – 02-5693136, [email protected]

ג. דרושים רכזים למחנות הקיץ: רכזי – מחנה, רכזי יער, רל"שים/יות, טכני, עובדים ועוד

לפרטים – מחלקת מפעלים – [email protected], 02-5693126

ד. בואו להעביר פעולת ערב שבת לחברי'ה ב'!

בני עקיבא- קיבלנו, עכשיו הזמן לתת לדור הבא: יש לכם הרבה דברים חשובים לומר, אולם, יצאתם מההדרכה לפני יותר מעשרים שנה?

יותר משהקומונרית מחפשת מרצה מעניין/ת לשבת בערב, גם לכם כדאי לשוב ולהשפיע!

מה לעשות?

פנו לקומונרית המקומית והציעו את עצמכם.

ה' עמכם!