באיזה גיל צריך לשמור על צניעות?

 

האם יש קוד לבוש אפילו לילדות בנות שלוש?

מקור ראשון, 10/8/2009

פולמוס בין הרב חגי לונדין, אסתי רוזנברג, שמואל שטח והרב דני סטיסקין

http://www.box.net/shared/r9h2xpnt9n

בתחילת שנת הלימודים שלחה  נ.ת. את בתה בת השלוש לגן הדתי־לאומי ביישובה, כמו שאד הילדים. אולם בסוף יום הלימודים הראשון, חזרה הילדה נכלמת לביתה כשהיא מחזיקה פתק מהגננת שהיה ממוען להורים. בפתק כתבה הגעת כי לבושה של הילדה(חולצה ללא שרוולים) אינו לבוש דתי מקופל וכי היא לא רשאית להגיע לגן למחרת ללא לבוש צנוע, המתאים לרוחו של גן דתי.

כעסה מאד על המכתב, כיוון שמדובר בגן דתי רגיל שלא נקבעו לו סטנדרטים תורניים מיוחדים, ולא נאמר בעת ההרשמה אליו כי קוד הלבוש של הפעוטות יהיה מחמיר מבחינת גדר הצניעות.

בשיחה עם הגננת, הוסבר לאם כי קוד הלבוש המקובל בחברה הדתית הוא כזה שבו אין לילדה להגיע לגן בחולצה ללא שרוולים או בחצאית קצרה מאוד. מי צודק?

הרבנית אסתי רוזנברג: הגננת טועה

הרבנית אסתר רוזנברג, העומדת בראש מדרשת ״מגדל עוד לבנות בגוש עציון, עונה כי לדעתה ״הגננת הגזימה. ילדה בת שלוש יכולה ללכת בלי שרוולים, ואני אומרת זאת למרות הוויכוח ההלכתי הקיים בנושא ועל אף שלא כולם
לא צריך לחייב. הרבנית רוזנברג
מסכימים עם דעתי.

״באופן עקרוני, אני מצדדת בלבוש צנועכברמגיל צעיר.מניסיון למדתי שככל שילדה תגדל בחברה שהצניעות בה היא ערך טבעי, כך יהיה לה קל יותר כמבוגרת ללבוש ביגוד צנוע בעצמה.בת שרואה את
אמה ואחיותיה מכסות את ראשן, תראה בדבר מהלו טבעי כשתתחתן.

״ובכל זאת, לדעתי הגננת טועה כשהיא מחייבת את האם להלביש את בתה בצניעות. מצד שני, נכון היה שהאם תרגיל את בתה ללבוש צנוע כדי שבתה לא תגדל ותחוש סתירה פנימית ביו רצונותיה והרגליה ובין עולם התודה״.

הרב חגי לונדין: לחייב את כל הילדים

הרב חגי לונדין, ר״מ בישיבת יאור וישועה׳ של הרב אליהו זיני בחיפה ומחברם של ספד פרשנות על הראי׳׳ה קוק, נשמע די פסקני. ״מעבר לשאלה ההלכתית של לבוש, הגננת צודקת. יש נורמה של כללים מקובלים מבחינת צניעות בחברה הדתית ועל ההורים להקפיד לציית לכללים הללו. אני יודע שיש על כך ויכוחים, אבל בנושא הזה גם הגיון בריא וגבולות שנקבעו פחות או יותר על דעת רוב הציבור, צריכים לחייב את כל הורי הילדים בגן. הדבר נכת אלא אם נאמר בתנאי הקבלה לגן משהו אחר, באופן מפורש״.

שמואל שטח: הגזמה מוחלטת

שמואל שטח, מנכ״ל ארגון ״נאמני תורה ועבודה״, חולק על עמדתו של הרב לונדן. ״בעקדת, כולנו בעד צניעות וב־

רור שמדובר בסוגייה שביסודה יש הרבה הסכמות בתוך הציבור הציוני־דתי, אלא שלצערי יש אצלנו הגזמה רבה בנושא הזה, שמגיעה לאבסורדים כמו זה המסופר כאן על הגננת.

״לעיתים חברה מתנהלת בנורמה של צניעות מסויימת, המקובלת עליה, ואז הנחתת דרישות מופרזות יוצרת חשיפה למחשבות בעיתיות אצל הילדים. דווקא דרישות מופרזות.
דרך ההקצנה והתביעות הדתיות הילדים עשרים להיחשף למצב בו יש יצר הרע ופריצות בעולם. אתן לך דוגמה. בבית הספר בו בתי לומדת, כל בנות כיתה א׳ ממות עם חצאית שמכסה את הרגליים עד

מתחת לברך. ובכל זאת, כשהרב מעביר להן שיעור בימי רביעי, הן נדרשות להגיע עם חצאית המגיעה עד הרצפה, שמא הרב יראה להן מתחת לחצאית בטעות בזמן השיעור, כשהן יושבות על הרצפה.

״את ההסבר המדהים הזה שמעו בנות כיתה א', וכך יצא שדווקא מהרצון להגן עליהם ולהפוך אותן לצנועות – נטעו בהן את ההכרה שיש בעולם מציאות פרוצה, רש אפשרויות אחרות שהן בתמימותן כלל לא העלו על דעתן שקיימות.

״אתן עוד דוגמה. אצלי בשכונה, רוב האמהות לא מכסות את הראש. זאת ער בדה. ובכל זאת, בבית הספד אמרו לבנות שמי שלא מכסה את הראש היא חוטאת ופושעת. הילד הקטן נקרע עכשיו בין אמו ובין המורה. הרי או שהמורה צודקת ואמא היא אדם לא טוב, או שאמא היא האדם הטוב והמורה מבלבלת את המוח. כך, מתוך כוונה של צניעות ממש – פגעו בילדות. אם היו מספרים להן על כך בכיתה ז' אז מילא. ילד בגיל ההתבגרות כבר מבין מורכבויות, אבל ילדות צעירות דק נפגעות מכל ההקצנה הזו, שעומדת בסתירה לעולם הביתי שלהן״.

הרב דני סטיסקין: אין nיוב הלכתי•

הרב דני סטיסקין, רב היישוב מעון חושב כי הדברים מורכבים יותר. ״השאלה הזאת קשה והוויכוח הוא בבחינת

משל להרבה מאוד שאלות בתור הציבוריות הדתית. יתכן שהתשובה המעשית פה קלה אבל בכך נדמה שנברח מהשאלות והמקרים הרבים האחרים.

״ראשית, נניח שאיננו רוצים לחנך אחד את השני ובוודאי שאיננו שואלים מי צודק יותר או מי צדיק יותר. הלא ברור שכולנו מעוניינים לחנך את ילדינו לצניעות. אץ אדם בחברה הדתית שאינו מעמיד את הצניעות כמגמה חינוכית, זהו יסוד מוסד. עכשיו ניגש ביחד לברד מהם הגדרים המחייבים על פי ההלכה, ולשם כך נצטרך לפנות למורה ההוראה של אותו ציבור.

״היות שהשאלה הספציפית הזו אינה בגדר חיוב הלכתי, יש להתייעץ באיזו דרך נוכל להתחיל להרגיל ילדים קטנים לצניעות בהתאם למכלול האישיות שלהם בגיל זה או אחר. יש מקום לדון ביחד, להעלות צדדים לכאן או לכאן, ללמוד את הסוגיה ולחשוב איר אנחנו מעוניינים לבנות יחד חברה בריאה למרות השוני בינינו.

״נדמה שחשוב לשוב ולהתבונן במושג הצניעות בשורשו, ולהעמידו בסל הקניות שלנו, בבגדי המותגים ובארועים של שמחה. ברור שעמל מתמיד במידות אלו הוא הבונה נפש בריאה והרמונית צנועה. עלינו ללמד את ילדינו לבניית אישיות חזקה, לא להסתכל בקנקני המציאות אלא במה שיש בנו״.