בג"ץ בביקורת על הוועדה לבחירת רבנים לירושלים

 

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-256069-00.html

ברקת משך את עתירתו לאחר שהוועדה הבטיחה לדון בטענותיו נגד הרכבה ועבודתה
8.12.10
הוועדה לבחירת הרבנים הראשיים לירושלים תדון בטענות שהעלה ראש העירייה, ניר ברקת, נגד הרכבה ודרכי עבודתה. כך מסרה תנועת נאמני תורה ועבודה, בעקבות דיון שהתקיים (יום ד', 8.12.10) בבג"ץ בעתירה שהגישו ברקת והתנועה.

ברקת טען בעתירתו, שהוגשה באמצעות עו"ד ד"ר אביעד הכהן, כי הוועדה פועלת ללא קריטריונים, בהעדר נהלים מסודרים, מתוך מגמה לבנות גוף בוחר שיפגע בעיקרון הייצוג ויביא לבחירתם של "מועמדים מטעם", שהבולט ביניהם הוא הרב יצחק יוסף, בנו של הרב עובדיה יוסף.

לדברי נאמני תורה ועבודה, עוד לפני הדיון, קיבלה פרקליטות המדינה את טענות העותרים ולפיהן יועץ השר, אבנר עמר, שאחיינו עובד בישיבה שבראשה עומד הרב יצחק יוסף, נגוע בניגוד עניינים חמור ואסור לו לרכז את עבודת ועדת הבחירות או להשתתף בישיבותיה. כמו-כן בוטלו מספר החלטות שקיבלה הוועדה בהיעדרם של נציגי העירייה, וכל ההליך יצטרך להתחיל מחדש.

במהלך הדיון מתחו השופטים ביקורת חריפה על עמדת הוועדה, שלפיה רק מתפללים דתיים יקבלו ייצוג בגוף הבוחר. "אני מתפלל בבית כנסת שמחצית ממתפלליו בימים הנוראים אינם באים אליו כל יום. האם אין להם זכות לקבוע מי יהיה רב העיר?", הקשה השופט אליקים רובינשטיין. הוא הוסיף: "כל אדם בירושלים נזקק לשירותי הרב. לא רק אדם דתי. כל אדם באשר הוא. יש לתת לכך ביטוי בגוף הבוחר שייצג וישקף את כלל תושבי העיר".

ראש ההרכב, השופטת מרים נאור, דרשה משר הדתות, יעקב מרגי, לפעול בהקדם לתיקון תקנות בחירת רב עיר, כדי לתת מענה לליקויים הרבים הקיימים בתקנות הנוכחיות.

ברקת ניאות לקבל את הצעת בית המשפט לנסות וליישב את דרכי הבחירה בוועדה עצמה, אך הדגיש שהסכמתו מותנית בכך ש"וועדת הבחירות תדון מחדש, בלב פתוח ובנפש חפצה, בכל הנושאים שהועלו בעתירה וטרם באו על פתרונן, לרבות קביעת קריטריונים שיתנו מענה ראוי לשיקוף וייצוג פרופורציונאלי של כלל תושבי העיר, וקביעת נוהלי עבודה ופרוצדורות ראויות לעבודתה התקינה של הוועדה".

לנוכח הערותיהם החריפות של השופטים כלפי התנהלות הוועדה עד כה, הודיע עו"ד ישראל פת, לאחר שנועץ באנשי משרד הדתות, כי הוועדה תהיה מוכנה לדון מחדש בכל הנושאים שעלו בעתירה וטרם מצאו את פתרונם, ועל סמך הודעה זו ניאות ברקת למחוק את עתירתו בשלב זה.

הכהן אמר לאחר הדיון: "בית המשפט הביע את מורת רוחו ובצורה חריפה מהניסיון לייצר גוף בוחר מטעם שיהפוך את כל תהליך הבחירה לתוצאה ידועה מראש. יש לקוות שבעקבות הערות השופטים יפעל השר לתיקון מיידי של התקנות, כך שיובטח כי הרב הראשי שייבחר יהיה לא רק 'אדיר במלוכה' אלא גם 'בחור כהלכה', תרתי משמע".

אגודת נאמני תורה ועבודה מסרה בתגובה: "יש לשנות לאלתר את התקנות לבחירת רבני עיר ולתקן תקנות חדשות. רק שינוי מהותי ויסודי בתקנות, והתנהלות התהליך בצורה שקופה, יאפשר הקמת גוף בוחר שייצג נאמנה את כלל תושבי ירושלים הנזקקים לשירותי הרבנות".