בג”ץ בעד דרוקמן: אלפי הגיורים עליהם חתם – חוקיים

 

 

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1694570

ערב קבלת פרס ישראל, ניקה ביהמ”ש את הרב מהרבב שהטיל בו בית הדין הרבני הגדול. העתירה לשלול מבית הדין את הסמכות לפסול גיורים נדחתה

26.04.20122

רגע לפני שהפך לחתן פרס ישראל על מפעל חיים, זכה הרב חיים דרוקמן גם במחווה מצד בית המשפט העליון. ביום הזיכרון, ערב חלוקת פרסי ישראל – פרסם בג”ץ פסק הדין בתיק הגיורים שנפתח ב-2008, לאחר שבית הדין הרבני הגדול קבע כי אלפי גיורים שנעשו בישראל, תחת ידו של הרב דרוקמן כראש מערך הגיור, דינם להתבטל. הפסיקה, שסוגרת את התיק, “מנקה” את אלפי המתגיירים ואת הרב דרוקמן מהרבב שבית הדין הרבני הטיל בו בשעתו – אך לא בהכרח תמנע בעתיד את ההתנגשויות סביב הגיור הממלכתי בישראל.

שתי העותרות הראשיות הן נשים שגיוריהן בוטלו באופן פרטני בבית הדין הרבני, ואולם הן, והארגונים שהצטרפו לעתירה, ביקשו לקיים דיון עקרוני על סמכויותיהם של בתי הדין הרבניים לבטל גיורים. בית המשפט העליון דחה בקשה זו, אך מתח ביקורת חריפה על התנהלות בתי הדין. “בין הדין הרבני הגדול רמס את כללי הדיון הבסיסיים, את כללי הצדק הטבעי (…) הפגין זלזול בבתי הדין המיוחדים של הגיור, ומעל לכל פגע וגרם עוול מזעזע לעותרות ולילדיהן”, כתבה הנשיאה לשעבר דורית ביניש.

העתירות הוגשו נגד בית הדין הרבני הגדול, הרבנות הראשית ושורת רבנים ודיינים חרדים המכהנים בערכאות הרשמיות של המדינה. גיוריהן של שתי העותרות הראשיות בוטלו למפרע ב-2007 ו-2008 בידי בתי דין רבניים, 15 שנים אחרי שיהדותן ויהדות ילדיהן הוכרה באופן מלא על פי ההלכה ועל פי מוסדות המדינה. בבואן לדון בתיקי הגירושין שלהן, הן הופתעו לגלות כי מה שעומד לדיון הוא יהדותן, עד הרגע שבו הודיעו להן כי הן אינן יהודיות. לכך אולי התכוונה השופטת מרים נאור שהצטרפה לפסק הדין במלים הלא שגרתיות: “לקרוא ולא להאמין”.

הפרשה התפוצצה לאחר שבית הדין הרבני הגדול אשרר את ביטול הגיור של אחת משתי הנשים. ב-2008, ההרכב שבראשו עמד הדיין הרב אברהם שרמן, הוסיף קביעה עקרונית משלו, לפיה יש לפסול את הגיור לא רק של אותה אשה, אלא של אלפי ישראלים שהתגיירו בבתי הדין המיוחדים לגיור, ערכאה רשמית של המדינה, שבראשם עמד אז הרב חיים דרוקמן. בסיס הפסילה הוא הלכתי, אבל היא תודלקה במחלוקת הפוליטית וביחס של כל מחנה למדינה ולציונות-החרדים מכאן, הדתיים-לאומיים מכאן. כעת החליט בית המשפט העליון לבטל את פסק הדין של הרב שרמן, יחד עם פסק הדין של הערכאה הראשונה, בית הדין באשדוד.