בג"ץ למדינה: מדוע רבני הערים לא יבחרו באופן שקוף יותר?

 

 


 


http://www.kipa.co.il/now/46404.html 


 


בתשובה לעתירה שהגישה תנועת "נאמני תורה ועבודה", הורה בג"ץ למדינה לנמק מדוע לא יעודכנו התקנות לבחירת רבני ערים "באופן שיבטיח בחירתם בדרך שקופה ושוויונית"


05/10/2011


בג"ץ הורה היום (ד') למדינה, בצו על תנאי, לנמק מדוע לא יבוטלו התקנות לבחירת רבני עיר, ומדוע לא יתוקנו התקנות באופ שיבטיח כי בחירת רבני ערים בישראל תעשה בדרך שקופה ושוויונית, כך שיינתן ביטוי הולם להרכב האוכלוסייה המתגוררת בכל עיר למרכיביה השונים לרבות ביטוי וייצוג הולם לנשים.


תשובת בג"ץ ניתנה בתגובה לעתירה שהגישה תנועת "נאמני תורה ועבודה", שטענה כי התקנות הקיימות למינויים של רבני הערים "חותרות תחת אושיותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומדיר ציבור שלם הכפוף להלכה היהודית בנישואיו, בגירושיו, בקבורתו ובהיבטים רבים נוספים, מן ההליך לבחירת הגורם ההלכתי שהחלטותיו משפיעות ברמה היומיומית על בני עירו".


ההליך הקיים קובע כי רבני הערים נבחרים באמצעות אסיפה בוחרת שמחצית מחבריה הם נציגי בתי הכנסת ורבע מחבריה הם נציגי המועצה הדתית, בעוד שנציגי מועצת העיר המשקפת את הרכב האוכלוסין מהווים רבע בלבד מהגוף הבוחר. ב"נאמני תורה ועבודה" טוענים כי מדובר בנוהל פסול, שהותקן שלא בסמכות ובאופן דמוקרטי – ושהוא סותר למעשה ערכי יסוד חוקתיים.


עו"ד אסף בנמלך, אשר הגיש את העתירה מטעם התנועה, בירך על החלטת בג"ץ והביע את תקוותו כי "כפי שבעבר נמנעה מנשים הזכות להשתתף באסיפה הבוחרת רבני עיר, ופסיקת בג"צ הביאה הפלייה זו לקיצה, כך גם עתה ישים בג"צ סוף להדרתם רבת השנים של מגזרים שלמים בציבור הישראלי מההליך לבחירת רבני עיר המשפיע על כל אחד ואחת מאתנו".