בג“ץ מתח ביקורת חסרת תקדים על ההליך למינוי רבנים הערים

 

 

 

שופטי בג“ץ דחו את העתירה נגד מינויים של רבני העיר פתח תקווה, אך מתחו ביקורת כללית על ההליך וטענו כי מדובר בהליך ”שמוכרע מראש על ידי עסקנים“

אורי פולק, כיפה
ח כסליו תשע"ג, 22/11/2012 12:32

 

בג“ץ דחה היום (ה‘) את עתירת ראש המועצה הדתית בפתח תקווה נגד ההליך לבחירת הרבנים מיכה הלוי ובנימין אטיאס לרבני העיר. השופטים קבעו כי ההליך לא ייפסל ובחירת הרבנים שרירה וקיימת, על אף מספר ליקויים שעלו במהלך ההליך.

בחלק נרחב מפסק הדין, מותחים השופטים עדנה ארבל, יורם דנצינגר ונעם סולברג ביקורת נגד ההליך לבחירת רבני עיר. "בניגוד לטענת המדינה, מהדברים עולה כי ישנה חשיבות רבה לוועדת הבחירות בהליך בחירת רב עיר. בהיותה מוסמכת למנות את נציגי בתי הכנסת אשר ייבחרו מחצית מחבריה של האסיפה הבוחרת, ברי כי יש בידיה כוח רב והשפעה משמעותית על זהותו של רב העיר שייבחר בסופו של דבר", כותבת השופטת ארבל.

בפסק הדין היא מציינת כי ”התקנות יצרו הליך פוליטי מורכב ומסורבל המעכב ברשויות מקומיות רבות את בחירתו של רב העיר, ורצוף בפרצות המאפשרות הפרת כללי מנהל תקין. ההתדיינויות המשפטיות הרבות שהעסיקו את בית משפט זה בעניין בחירת רבני עיר ברשויות שונות מלמדות על הקשיים הרבים בהליך זה".

עוד מציינת השופטת כי "ברשויות מקומיות רבות מתעכב מינוי רב העיר במשך שנים רבות מבלי שצרכי הדת של תושבי הרשות מקבלים מענה ראוי כנדרש. כמו כן עולה מדיווחים תקשורתיים כי פעמים רבות מסכמים נציגי המפלגות השונות ברשויות המקומיות על זהותם של רבני העיר שימונו עוד בטרם הליך הבחירות. העובדה כי בסופו של הליך רבנים אלו אכן נבחרים מלמדת על חוסר התוחלת בהליך הבחירות הקיים כיום. לטעמי, אם כן, היה ראוי לבצע חשיבה מחודשת בעניין הליך הבחירות לרבני עיר, ומכל מקום ראוי שיהיה פחות מסורבל ויותר מהיר, כך שלא יחלפו חודשים רבים ולעיתים שנים עד לסיומו, שמשמעותם פגיעה בתושבי המקום".

עו"ד אסף בן-מלך מתנועת ”נאמני תורה ועבודה“ טוען כי הביקורת שנמתחה בפסק הדין היא ”חסרת תקדים בחומרתה“. לדבריו, ”בג"צ קבע, בין היתר, כי ההליך לבחירות רבני עיר מוכרע מראש באופן על ידי עסקנים, כי לועדת הבחירות כוח מופרז, וכי ההליך המורכב רצוף בפרצות המאפשרות הפרת כללי תקין“.

בתנועה מציינים כי ”כנגד תקנות אלה הוציא בג"צ צו על תנאי בעתירתה של התנועה לביטול התקנות בהיותן לא דמוקרטיות ומפלות מגזרים שלמים בחברה הישראלית“.

http://www.kipa.co.il/now/50055.html