בג"צ הוציא צו ביניים נגד מבחנים בעל-פה לרבנות

 

 

הצו הוצא בתגובה לעתירה שהגישה "נאמני תורה ועבודה" נגד הרבנות הראשית לישראל, בדרישה לקבל את רשימת הרבנים שהוסמכו לרבנות מבלי שניגשו למבחני סמיכה. עו"ד אביעד הכהן: הליך הבחינות צריך להיות שקוף

אורי פולק, כיפה
ה טבת תשע"ג, 18/12/2012

בג“צ הוציא אתמול (ב‘) צו ביניים האוסר על הרבנות הראשית לישראל להעניק סמיכה לרבנות לנבחנים בעל פה, מבלי שעברו את הבחינות המקובלות לתפקיד, בכתב. תשובת המדינה ניתנה בתגובה לעתירה שהוגשה על ידי עו“ד אביעד הכהן בשם תנועת ”נאמני תורה ועבודה“.
כזכור, לפני חודש עתרה ”נאמני תורה ועבודה“ לבג"צ, בדרישה לקבל את רשימת הרבנים שהוסמכו לרבנות מבלי שניגשו למבחני סמיכה במהלך השנים, כמו גם את הקריטריונים שעל פיהם מחליטה מועצת הרבנות הראשית לתת כושר לכהונת רב עיר גם למי שלא ניגש לבחינות.

בתגובה לעתירה, כאמור, הוציא בג“צ צו ביניים הקובע כי הרבנות ”לא תעניק פטור מעמידה בבחינות בכתב לצורך כהונה ברבנות, בכלל, וברבנות עיר, בפרט, עד להכרעה בעתירה“. מתשובת המדינה עולה כי בזכות פועלה של התנועה בנושא, הוחלט ברבנות הראשית לישראל לגבש קריטריונים מסודרים לסמיכת רבנים, ועד אז, תמנע הרבנות מהסמכת רבנים בעל פה.

עו“ד הכהן אמר כי ”זהו צעד ראשון בדרך לביטולו המוחלט של "מסלול עוקף בחינות" לרבנות בישראל. יש להבטיח כי הליך הבחינות יהיה שויויוני לכל, הוגן ושקוף, וכי הסמכת רב בישראל תיעשה על פי כישורים ולא מכוח קשרים".

http://www.kipa.co.il/now/50313.html