בדיקת ynet: כך קיבלו המועמדים תעודת רב

 

 

 

 

22/07/2013

מועמד ש"ס קיבל את תעודת הסמיכה מהרב הראשי דאז, אבא שלו. גם הרב יעקב שפירא נבחן בעל-פה כשאביו כיהן כרב ראשי, ותיק הבחינות שלו ריק לחלוטין. למעשה, רק חמישה מתוך עשרת המתמודדים לרבנות עברו את כל הבחינות בדרך לתואר 

המאבקים הפוליטיים היצריים בבחירות לרבנות הראשית משכו אליהם את מירב תשומת הלב הציבורית. ומה בעניין כשירות המועמדים עצמם לכהן כרבנים ראשיים? בדיקת ynet מגלה כי רק מחצית המתמודדים בבחירות זכו לתעודת הסמכה לרבנות, לאחר הצלחה בסדרת בחינות בכתב, כפי שניתן היה לצפות – ואילו היתר בחרו בדרכים קלות יותר:

 • הרב שמואל אליהוהרב יצחק יוסף והרב יעקב שפירא) – קיבלו תעודת רב בתקופה שבה כיהנו אבותיהם בראשות המערכת המפקחת על ההסמכה, ורק אחד מהם עבר בחינה בכתב בדרך לרבנות.

  כשנשיא בית הדין הרבני לא חייב להיות דיין

  מחלקת הבחינות וההסמכה וכיום מחויב כל מועמד להיבחן בכתב, אלא אם מועצת הרבנות הכירה בו כ"גדול בתורה". עתירה שהגישה תנועת "נאמני תורה ועבודה" לבג"ץ, באמצעות עו"ד ד"ר אביעד הכהן, נגד האפשרות להעניק פטור מבחינה – עדיין תלויה ועומדת, ובית המשפט אף הטיל צו ביניים האוסר על הרבנות הראשית לעשות שימוש בסמכותה זו עד להכרעה בעתירה.

  אף מועמד ש"ס, הרב יצחק יוסף, לדוגמה, קיבל "כושר" לרבנות עיר בשנת 1983, לאחר בחינה בעל-פה, אף שכבר מסוף שנות ה-70' ניתן היה להיבחן בכתב. אלה שהעניקו לו את תעודת ההסמכה וקבעו כי הוא ראוי לה, היו הרבנים הראשיים דאז, ערב סיום כהונתם; הספרדי שבהם – אביו, הרב עובדיה יוסף. לאחר יותר מ-20 שנה נמצא כי כשירותו לא הובאה לאישור מועצת הרבנות, וזו נדרשה ב-2006 לאשרר את ההסמכה – ללא בחינה נוספת.

  בתקופת הכהונה של הבאים אחריו, הרבנים הראשיים אברהם שפירא והראשון לציון הרב דוד לאו, המתמודד אף הוא בבחירות, הוסמך לרבנות בשנת 1993 – חודש אחד בלבד לאחר כניסת אביו ללשכת הרב הראשי. אלא שהוא, בניגוד לשלושת ה"נסיכים" האחרים שבמרוץ, עבר בהצלחה את כל הבחינות בכתב, כמקובל.

  ויש גם מי שעשו את הדרך הקשה

  המועמד הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו, הוכשר ב-1983 לכהן כרב עיר על בסיס פטור מבחינה, כגדול בתורה,

  והרב יהודה דרעי – רבה של באר שבע ואחיו של יו"ר ש"ס אריה דרעי – נבחן בשנת 1993, בעל-פה.

   לעומתם, הרב ציון בוארון הוסמך לתפקיד דיין בשנת 1982 לאחר סדרת בחינות בכתב; 

 • חלק מהנתונים התגלו במסגרת אותה עתירה של "נאמני תורה ועבודה", שביקשה לעצור את מה שמכנים בתנועה "ההפקרות במתן תעודת כושר לרבנות בכלל ולרב עיר בפרט". לטענת העותרים, התברר כי מאות רבנים – רבים מהם קרובי משפחה, או כאלה הקרובים לאנשים ברבנות הראשית – קיבלו תעודת רב במסלול מקוצר, ללא בחינות בכלל, ולעתים רק באמצעות בחינות קצרות בעל-פה, שהניבו כמעט מאה אחוזי הצלחה.

   
  לכתבה לחצו כאן