ממ"ד אור זבולון

בשנים האחרונות בעיר אריאל שבשומרון צמחה קהילה דתית לאומית בת כמאתיים משפחות, רובן משפחות צעירות שהגיעו בחמש השנים האחרונות לגור בעיר.

ממ"ד אור זבולון הינו בית חינוך שהוא משפחה. הכי יפה להסתובב בבית הספר במפגשי משפחות או בסוף יום הלימודים ואז רואים את כל הגוונים של החברה הישראלית.

לבית החינוך מגיעים ילדים מכל הזרמים. הכבוד והיקר של בית החינוך עומדים על קבלת השונה כערך חברתי רב מעלה.