ממ”ד עוזיאל –

אינטגרציה

בית ספר עוזיאל לאומנויות פועל על פי חזונו של הרב בן ציון חי עוזיאל זצ”ל שחזונו החינוכי היה בניית מערכת חינוכית אחת לכל ילדי ישראל יחדיו, כשהמכנה הוא משותף והוא הרצון להתחנך במערכת חינוך המחנכת לקיום תורה ומצוות מידות ודרך ארץ מתוך תפיסת עולם דתית ציונית והכל בדרכי נועם.

לכל ילד ניגון משלו

בית ספר עוזיאל שואף לאפשר לתלמידיו מגוון אפשרויות למידה והתפתחות באמצעות מוסיקה צילום אומנות מדע וחקר ועוד על פי מודל גרדר. ובכך לפתח את היחודיות והכשרון של כל ילד ולטפח את זהותו .

מיצוי ומצויינות

בית הספר מטפח שאיפה למצויינות בקרב כל באי בית הספר. הן בשאיפה למטביות מקצועית, הן בבניית מסגרות מצויינות לילדים מצטיינים ומחוננים, והן במגוון מסגרות טיפוח לילדים בעלי צרכים ויכולות מגוונות.