ממ”ד אמונים-

נפרד רק מכיתה ה ורק לפי רצון ההורים. יש הרבה ילדים מסורתיים בביה”ס. דגש על תרומה לקהילה. זכה בפרס החינוך הדתי.