ממ"ד אמונים

חזון בית החינוך- מי אנחנו?

תכלית- לשם מה?
בית חינוך חמ"ד "אמונים" הינו ״פנינת חינוך״ משפחתית, קהילתית, איכותית וחמה לאור ערכי החמ״ד, בעיר גבעתיים.
אמונים חובק אליו את תלמידיו ויוצר תשתית איתנה בתחום החברתי, הרגשי והאינטלקטואלי.
אנו מובילים חשיבה פדגוגית וחינוכית לאורה של הרב תרבותיות וחיבור בין קודש לחול. מטפחים ערכים של הידברות, מעורבות, אחריות חברתית, יצירה ודיאלוג בין אישי מתוך רצון להצמיח תלמידים ותלמידות אוהבי אדם, אוהבי תורה ואוהבי הארץ, רחבי אופקים, ערכיים, שוחרי ידע ומבקשי דעת.
בבית החינוך שלנו, יוזמים שיח ותקשורת מתוך קבלת השונות, תוך מתן במה אישית לכל תלמיד.

תמונת עתיד
אמונים מטפח את התפקודים הקוגניטיביים והחברתיים בהלימה לכישורי המאה ה-21, מתוך רצון להכשיר את דור המחר להיות מעורבים ותורמים לחברה, לקהילה ולמדינה כדרך חיים ובעלי זהות ציונית- דתית.

מימוש והגשמה
אנו מקדמים מצוינות ערכית, אזרחית ואקדמית, הבונה את אישיותם של התלמידים תוך מתן חוסן וגילוי חוזקות ומתוך אמונה בטובו וביכולותיו של כל תלמיד וכחלק מהמארג החברתי.
מחויבים להשתית את היחסים בין באי בית הספר על אמון ועל יושרה ולעודד את הסקרנות ואת החשיבה הביקורתית באמצעות הקניית השכלה נרחבת ובאמצעות התנסויות חווייתיות, מצוינות ומיצוי יכולות.