בית הספר “תלמי הדר”

בית ספר “תלמי הדר” בחריש מחנך למידות טובות ונועם הליכות, ערכי המורשת היהודית, ערכים תרבותיים ולאומיים. בית הספר מעוניין להאהיב על הילדים את הלמידה, להרחיב את אופקיהם ולעודדם לחקר וליזמות.

בית הספר מעניק מענים פרטניים – ראיית התלמיד בראיה הוליסטית, בניית תוכנית הנותנת מענה לצרכים ייחודיים (לימודיים, רגשיים, חברתיים), מיצוי הפוטנציאל הייחודי הטמון בכל תלמיד ויצירת פלטפורמות המאפשרות ביטוי לייחודיותו התפתחות והעצמה. בנוסף לבית הספר ישנה אוריינטציה קהילתית –ראיית הקהילה הבית ספרית כשותפה לקביעת החזון, מהלכים בית ספריים, שיפור וקידום בית הספר בהיבטים שונים (חזות, בניית סביבות לימודיות, פרוייקטים ייחודיים ותוכניות לימודיות ייחודיות).