ממ"ד הרמב"ם –

בית חינוך רמב"ם מיוחד בהיותו שייך לקבוצת מוסדות החינוך מובילי שינוי. בביה"ס לא שוקטים על השמרים ולא נחים על זרי דפנה של הזכיות בפרסים השונים, אלא מוטרדים כל הזמן למציאת הדרך הטובה ביותר לספק לתלמידים את הכלים הראויים ביותר להשתלב כאזרחים טובים ונאמנים התורמים למדינה, לחברה ולעצמם באופן המיטבי ביותר.

בית הספר רמב"ם בתהליכי שינוי תמידיים! גדילת מספר התלמידים בבית הספר בקצב גדול מאוד [300%] מלמדת כי בית הספר אטרקטיבי ומיוחד.

בבית הספר מקבלים תלמידים לא דתיים לכתחילה – כ60% חילוניים ומסורתיים 40% דתיים וחרדים.

בית הספר קולט עליה מאתיופיה ופועל לקירוב לבבות. ברמת הקהילה פועלות בבית הספר תוכניות רבות כגון: סיוע לנזקקים, תמיכה בקשישים, מעורבות עם בתי ספר מ"מ בעיר, חלוקת דף פרשת שבוע מדי שבוע בבתי הכנסת ועוד… [מתקיימת פעילות קהילתית קבועה עם מרכז יום לקשיש ועם ביה"ס לח.מ בעיר].