ממ"ד ישורון

בית הספר הממ"ד ישורון נוסד לפני 75 שנה. לומדים בו כ-400 תלמידים מכל רחבי חולון. אוכלוסיית ביה"ס הטרוגנית מבחינה כלכלית וחברתית ומבוססת על הקהילה הדתית – לאומית. ביה"ס קולט עליה ועל כן לומדים בו גם תלמידים עולים.

אוכלוסיית ביה"ס מגוונת. ילדים באים מבתים שומרי תורה ומצוות ומבתים מסורתיים. לביה"ס מוטו הלקוח מפרקי אבות: "חביב אדם שנברא בצלם". ברוח זו משולבים חינוך לתורה ומצוות עם פיתוח מיומנויות קוגניטיביות ורגשיות ופיתוח לומד עצמאי, בביה"ס שהוא גם "ירוק" וטכנולוגי, במטרה שבוגר ביה"ס יהיה יהודי שומר תורה ומצוות, אזרח נאמן, פעיל ומעורה בכל תחומי החיים, אוהב הארץ והסביבה.