ממ"ד אוהל מאיר עפולה

בית החינוך "אוהל מאיר" מחנך  לאהבת האדם והמדינה ברוח הציונות הדתית. בית החינוך מקנה לתלמידיו ערכים של אהבת הזולת, כבוד האדם, עזרה הדדית ומעורבות בקהילה. בית החינוך מחנך ומכשיר את תלמידיו בהלימה למיומנויות המאה ה-21 כך שיהיו לומדים עצמאיים, חוקרים באופן ביקורתי, בעלי מיומנות לפתירת בעיות בדרכים יצירתיות, משתפים את הסביבה ,מתייעצים במומחי תוכן, עובדים בצוות עם מטרה משותפת, חושבים יצירתית ובעלי אוריינות תקשוב ומידע.

השותפות והמעורבות של התלמידים בבית החינוך היא המפתח להצלחתו וקסמו. אנו מאמינים כי ככל שהתלמידים ירגישו מחוברים ומעורבים יותר בחיי בית הספר והקהילה כך הם יהוו בוגרים משמעותיים.  בבית החינוך "אוהל מאיר" שואפים לפתח את מידת האכפתיות והאחריות של התלמידים כלפי הזולת,  במעגלים הסובבים את התלמיד והקרובים אליו כגון החברים והכיתה ובהמשך הקהילה ומדינת ישראל.

הלמידה בבית החינוך "אוהל מאיר" מגוונת ומאפשרת לתלמידים שונים לפתח את חשיבתם,  לגלות, לחשוף ולהעצים את היצירתיות והחוזקות הטמונות בכל אחד ואחת. הלמידה מכוונת למציאת נושאים הקרובים ללבם של התלמידים ומעוררים אותם לחקור ולהעמיק בהם. הלמידה בבית ספרנו מובילה להישגים בתחום הלימודי ובתחום החברתי.