ממ"ד ניר עציון

בית ספר חמ"ד ניר עציון המתחדש  מציע חיבור טבעי בין הילד למרחב הטבעי שסביבו.
השימוש במשאבי הטבע והחיבור לישובים הסמוכים הוא אבן שואבת לחינוך חדשני ורלוונטי.
בית הספר מציע חינוך טבעי ברוח מונטוסורית , המאפשר לילד להיות מי שהוא , ולפתח ולממש את האפשרויות הגלומות בו.
מטרתנו ליצור בית חינוך הרואה את הילד כחלק מסביבתו הטבעית ולאפשר לו לממש את האפשרויות הנמצאות בו,
להתחבר לקהילות בסביבה, לארץ ישראל, לתורת ישראל, ולעם ישראל.