בית הספר "תלמי הדר"

אנו מאמינים:

א. כי יסוד האדם הוא טוב! – ולכן, נחנך את התלמיד לאמון בעולם, אופטימיות ואהבה.

ב."דרך ארץ קדמה לתורה" – חינוך למידות טובות ונועם הליכות, ערכי המורשת היהודית, ערכים תרבותיים ולאומיים.

ג. "גירסא דינקוטא לא משתכחא" – עלינו לנצל את מוחם הפורה של הילדים, חוזקותיהם, סקרנותם הטבעית וצמאונם לידע, ולהאהיב עליהם את הלמידה, להרחיב את אופקיהם ולעודדם לחקר וליזמות.

ד. מגדלים היום את ילד המחר! – למידה מוטת עתיד-פיתוח תפקודי לומד, הקניית הרגלי למידה ורכישת ארגז כלים שיסייעו להם להיות "לומדים עצמאיים" בהווה ובעתיד.

ייחודיות ביה"ס:

א. חינוך באווירה דתית לאומית– בית חינוך "תלמי הדר" שואף להיות בית של תורה, יראת שמים ואהבת ה' ,בדרך חוויתית ומקרבת ולחנך את תלמידיו למידות טובות ודרך ארץ.

ב." לאורו נלך"- שימת דגש על ערכים והנהגות של דרך ארץ, ערבות הדדית, ראיית הטוב, גבורה, מנהיגות וציונות לאור משנתו של הדר גולדין ז"ל

ג. פדגוגיה חדשנית מותאמת למיומנויות ה21-למידה רב תחומית, עידוד חשיבה המצאתית. ויצירתית, מעורבות חברתית, מיומנות של עבודה רב גילאית, שיתופית וצוותית.

ד. מענים פרטניים – ראיית התלמיד בראיה הוליסטית, ובניית תוכנית הנותנת מענה לצרכים ייחודיים (לימודיים, רגשיים, חברתיים).

ה. מיצוי הפוטנציאל הייחודי הטמון בכל תלמיד ויצירת פלטפורמות המאפשרות ביטוי לייחודיותו התפתחות והעצמה.
הפעלת סדנת "מייקרים"-לפיתוח סקרנות ומוח חוקר, בתחומי דעת מגוונים המאפשרים פעילות לימודית ומעשירה לקהל רחב של לומדים ולתחומי עניין מגוונים.

ו. יצירת מרחב לימודי המאפשר התנסות בבחירה חופשית תוך חינוך לתהליך קבלת החלטות ולקיחת אחריות .