ממ"ד במעלה- בית ספר מקסים עם אווירה משפחתית וקהילתית!
הממ"ד היחיד בעיר, מעורב בכל הכיתות, שמאגד בתוכו את כל גווני הקהילה –
מחסידי עוזי משולם, עד מסורתיים וחילונים שמעוניינים בחינוך ממ"ד. עולים ובני עולים מאתיופיה ובני קהילת בני עקיבא. פשוט כולם.