ממ”ד אביחי

בית הספר אביחי הינו בית ספר צומח השואף להיות בית חינוך לתלמידים המבקשים ללמוד במסגרת

דתית המרחיבה את הידע והעמקה בתורת ישראל ובאמונה בקב”ה תוך כדי שילוב וטיפוח מצויינות

לימודית בתחומי המתמטיקה והמדע וכל זאת באווירה נעימה תרבותית ובטוחה.

בית הספר אביחי שואף לטפח תלמידים של נתינה וחסד, אוהבי הארץ והמדינה, ולפתח תלמידים אחראים, סקרנים ובעלי יכולת הנעה עצמית גבוהה. בית הספר אביחי רואה את עצמו כחלק מהקהילה ומחנך לשייכות ולאחריות על כלל החברה בישראל.

בית הספר מחנך את תלמידיו לאור משנתו החינוכית של הרב אברהם צוקרמן שהיה ממובילי הציונות הדתית בראשית דרכה. מתוך האמונה בחובתו של אב להורות את בנו אומנות שילב הרב צוקרמן את לימודי החול בלימודי הקודש וטיפח את המצוינות הלימודית וההישגים האקדמאיים במקביל ללימוד וההעמקה בלימודי הקודש.