ממ"ד ניר עציון

בית ספרנו נקרא: "בית חינוך ולמידה כמשפחה ניר עציון".

"בית חינוך ולמידה" מתאפיין בכך שיש בו מכוונות ברורה לחינוך, לבניית אישיותם של התלמידים, מידותיהם, יראת השמיים והשקפת עולמם בד בבד עם למידה רצינית, איכותית ומשמעותית שתניב גם הישגים גבוהים.

 "כמשפחה" – מאמינים כי איכות טובה של חינוך ולמידה תתקיים כאשר תהיה אווירה של אהבה, הקשבה, דיאלוג, כבוד, שמחה, אמון, ביטחון וסבלנות, תוך מתן יחס אישי וחם לכל תלמיד עפ"י צרכיו ממש כמו במשפחה.

בית הספר הינו בית ספר ניסויי לחקר המידות.  

החזון בבית הספר הוא לראות את התלמידים מפנימים ומטמיעים את המידות עד שאלו יהפכו להם טבע שני, וכך גם כאשר ילמדו אח"כ במסגרות אחרות, וגם בחייהם הבוגרים כבעלי משפחות וכהורים – תהיה התנהגותם לשם ולתפארת בעקבות תהליך חקר המידות.