ממ"ד הדסים

אבן היסוד של בית חינוך "הדסים" מושתת על יסודות לימוד התורה וקיום המצוות מתוך אהבת התורה, העם והארץ.

בית חינוך "הדסים" שואף מעצם מהותו להעניק לתלמידים ערכים של יהדות, דעת ושליטה בכל מקצועות הלימוד והמיומנויות הנדרשות כדי להביא להישגים לימודיים מיטביים. מעניק לתלמידים כישורים חברתיים שמטרתם פיתוח וטיפוח מעורבות פעילה בתחומי החברה והקהילה ונטילת אחריות חברתית ולאומית. שוקד על יצירת אקלים חברתי שבבסיסו מונע הרעיון היענות לשונות וקבלת הזולת בהתאם לצרכיהם האינדיבידואליים תוך גילוי סובלנות וסבלנות.