:בחרו את בית הספר בנהריה מבין האפשרויות הבאות

אבן שהם

הרמב"ם