:בחרו את בית הספר בחיפה מבין האפשרויות הבאות

רמב”ם

נתיב אליעזר