:בחרו את בית הספר בפתח תקווה מבין האפשרויות הבאות

עמיטל

אורי אורבך

נצח ישראל