:בחרו את בית הספר בקרית גת מבין האפשרויות הבאות

משואה

רשב”י