בחרו את השכונה בירושלים מבין האפשרויות הבאות:

גוננים

בית הכרם

קטמון

ארמון הנציב

קרית מנחם/עיר גנים