ממ"ד האר"י

בית הספר האר"י מגדל העמק הינו ממ"ד בו לומדים תלמידים השואפים לחינוך, ערכים ומצוינות אישית ולימודית.