אבני החושן –

הייחודיות של בית הספר היא בראיית הצורך בשילוב אומנויות בכל תחומי הדעת וכן בשעות לימוד המיועדות לכך. בית הספר רואה לנכון לחשוף את הילדים בפני תחומים רבים ככל האפשר, על מנת שכל ילד יחוש כי כישרונותיו באים לידי ביטוי. בית הספר לא מסתפק בהקניית ידע בלבד לתלמידים, אלא גם בהעצמה אישית, פיתוח בטחון עצמי, חשיבה יצירתית, יכולת הבעה מופשטת, עבודה בצוות – כל אלו תחומים שבני האדם לנצח יזדקקו להם וישתמשו בהם בכל תחום בו יבחרו לעסוק בעתיד. תחומים אלו מפותחים על ידי שילוב לימודי האומנויות בכל תחומי הדעת. לצד החוויות הרבות כמובן מקדישים זמן רב ללמידה איכותית.

התלמידים מגיעים למבחני המיצ"ב, לאולפנה, לישיבה ולתיכון אמית עם כל הכלים והידע הדרוש ואף מעבר לכך. יעידו על כך השוואות הציונים בתחומים השונים.

חינוך עושים באהבה!