ממ"ד "הרצוג" דימונה

בית ספר צומח, יסודי ממלכתי דתי, בשכונת השחר בדימונה.

בית הספר משלב בתוכו אהבת תורה ואהבת מחקר, ציונית וחלוציות,
בקיצור "תלמוד תורה עם דרך ארץ". נקרא על שם על שם הרב ד"ר יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל, רב ראשי, חוקר,ד"ר וחתן פרס ישראל לסיפרות.