בית הספר טללים –

חזון בית הספר הוא להצמיח ילד יהודי שורשי מלא ב"תורת חיים" שגדל בקודש ומשלב ומרומם את החול.

בבית הספר מאמינים בחינוך תורני מכל הלב, תוך שמירה על רמת השכלה גבוהה, באהבת הארץ והציונות כדרך. מחנכים לשמירה על התורה והמצוות בדרכי נעם ומאמינים ביכולותיהם של התלמידים להגיע להישגים.

המפגש עם התורה מגיע ממקום נעים ואוהב המסביר לתלמיד שהתורה היא מרכז חיינו וממנה נצא לכל דבר ועניין בבחינת "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה". תוך כדי לימוד מעמיק בכל מקצועות החול יהנו התלמידים מפעילויות וחוויות לאהבת תורת ישראל והמצוות "כתורת חיים".

בית ספר טללים הינו הממ"ד (ממלכתי דתי) היחיד בעיר. בבית הספר לומדים עד כיתה ח' (בנות כיתה ז'-ח' עוברות ללמוד באולפנת ערד – "אחותינו הגדולה") והבוגרים ממשיכים לישיבות ואולפנות מהטובות בארץ.