בית ספר "מאיר" מקום שהוא בית עבור תלמידיו

כחלק מן החינוך הממלכתי דתי מעניק בית הספר לתלמידים חינוך המבוסס על ערכי התורה,המצוות ומסורת ישראל מדורי דורות. לצד החינוך הערכי, שואף בית הספר למצוינות בתחום הלימודי ומשקיע בכך משאבים רבים לטובת התלמידים. בשנה"ל הנוכחית מופעלות בבית הספר תכניות רבות המיועדות להבאתם של כל התלמידים למיצוי מלוא יכולותיהם.