ממ"ד ארץ הצבי, מודיעין

בית ספר חדש וצומח במודיעין, הוקם בספטמבר 2023

הבטחה חינוכית:

ברמת הפרט – "חינוך לנער על פי דרכו". בית הספר ישאף למפות את צרכי התלמידים מבחינה לימודית–חברתית-רגשית ולקדם כל אחד לעבר המצויינות האישית שלו. ברמת הכלל – "תלמוד המביא לידי מעשה". לימוד כערך בפני עצמו, ללמידה מהנה, מרחיבת אופקים, מעוררת סקרנות ומחכימה. מצד שני, הלמידה מביאה אותנו גם לידי מעשה. עשייה כלפי חוץ בקהילה, וגם בתוך הכיתה – התחשבות ודאגה לאחר.