ממ"ד בראשית ברחובות

הממ"ד החדש ברחובות. בית ספר עם מסלול דמוקרטי