:בחרו את בית הספר ברחובות מבין האפשרויות הבאות

מעלות משולם

תחכמוני