1.ממ"ד מעלות משולם-

מעורב, אינטגרטיבי ופתוח לכולם!

2. ממ"ד תחכמוני-

מעורב, אינטגרטיבי ופתוח לכולם !