בחרו את השכונה בתל אביב מבין האפשרויות הבאות

בית חינוך "דיזנגוף"

מירון

אלומות

שורשים