ממ"ד מוריה –

ביה"ס מחנך את תלמידיו להיות בוגרים אחראיים, בעלי מוסר וערכים ברוח אהבת תורת ישראל תוך קידום כל תלמיד מן המקום בו הוא נמצא למימוש מקסימלי של כישוריו ויכולותיו וכל זאת בסביבה לימודית ורגשית מיטבית המאפשרת הנעה והתפתחות. העיקרון הפדגוגי המוטמע בתפיסתנו החינוכית הינו למידה שמקורה בחוזקות אישיות של כל אחד מחברי קהילת בית הספר: תלמיד, מורה, עובד. על פי עקרון זה מפתח הצוות החינוכי, עבור כל אחד ואחת מגוון הזדמנויות לביטוי עצמי ולפיתוח כישוריו האישיים המשמשים בסיס איתן ללמידה, להישגיות, לצמיחה ולחיים מאושרים. ביה"ס רואה את תפקידו כחורש, נוטע, כמשקה ומטפח ומצפה לראות כל תלמיד כאילן נושא פירות.