ממ”ד אריאל –

בית ספר מעורב, ממלכתי דתי תורני אומנותי, בעל אקלים חיובי בין הגבוהים באיזור, בית ספר משפחתי, כ200 תלמידים שכולם מרגישים משפחה.

ביה”ס שואף לראות את תלמידיו הולכים בדרך התורה, מקפידים על קיום המצוות, נוהגים אמונה בבורא עולם, נוהגים כבוד בין אדם לחברו ומפתחים את אהבת הזולת ע”י תרומה לחברה ולקהילת היישוב, נאמנים ואוהבים את ארצם.

ביה”ס רואה חשיבות רבה בהקניית כישורים ערכיים, לימודיים וחברתיים שיקלו על התלמיד להשתלב בעולם דינאמי ומשתנה בשנות האלפיים. ביה”ס שם דגש על שילוב אומנות, מוסיקה ודרמה בעין היהודית, בדרך עיונית, חזותית ומעשית.