ממ"ד הרא"ל

בית הספר הדתי היחיד בתחום המועצה האזורית עמק חפר. בית הספר מונה כ-195 תלמידים ותלמידות.

בית הספר שם לו למטרה לפתח תלמידים בעלי שורשים עמוקים במקורות תורניים ובעלי ידע כללי נרחב ומשמעותי. שאיפה להקניית ערכים והתנהגות מוסרית, למידה מתוך שמחה, באווירה של אהבת התורה ויראת שמיים.