ממ"ד אילנות רשב"י

בית ספר "אילנות רשב"י" הוא בית חינוך ממלכתי דתי, אשר חרט על דגלו את אהבת תורה, העם והארץ. ומחנך את תלמידיו לטיפוח ערכים של מצויינות בכל תחומי העשייה החינוכית. עיקר החינוך "להיות טוב וישר", לימוד תורה ומקצועות החול ברמה גבוהה, פיתוחם האישי וקידומם הערכי, החברתי והלימודי של התלמידים והצוות. מטרתנו המרכזית היא שהתלמידים יגיעו לביה"ס בשמחה ויזכו למצות את הפוטנציאל הטמון בהם. אנו מאמינים בהצמחת בוגר בעל מידות וערכים של אהבת התורה, השואף למצוינות ומיצוי עצמי וכל זאת מתוך חיבור לכלל עם ישראל.