ממ”ד עמיטל

בית הספר נמצא בשכונת הדר גנים בפתח תקווה ומאכלס ילדים משכונות: הדר גנים, עמישב, שעריה, וכן ילדים עולים יוצאי העדה האתיופית המוסעים מכל רחבי העיר לבית הספר.

בית הספר מחנך ללמידה מתוך חקירה, חדווה וסקרנות, לאהבת התורה ולאחריות חברתית, תוך כבוד לזולת ומעורבות בקהילה. בית הספר התורני-אקדמי פועל ברוח “תורה ומדע” תוך קידום שאיפה למצוינות תורנית, אקדמית וערכית. במסגרת הפעילות האקדמית, פועל בית הספר בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת “אריאל”, במטרה לספק לתלמידים כלים לפיתוח חשיבה עצמאית, חקירה ויצירתיות.