יום עיון בנושאי דת ומדינה ב30.6 במדרשת לינדנבאום בירושלים
נעסוק בנושאים: נישואים אזרחיים, כשרות, נשים ברבנות ועבודות בשבת.