בלעדי:הרב שמעון אדלר ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך התפטר מתפקידו

 

בציונות הדתית קיימת הסכמה לפיה הרב אבי גיסר המשמש כיו"ר המועצה לחינוך ממלכתי דתי צריך להחליפו בתפקיד.
עמיעד טאוב 15/06/2008
(צילום: אורח)(צילום: שוקי זוהר)�נויי גברי במערך החינוך הדתי במשרד החינוך.
ביום ו' האחרון הודיע במפתיע הרב שמעון אדלר המכהן כראש מנהל החינוך הדתי במשרד החינוך על החלטתו לסיים את תפקידו בסוף שנת הלימודים הנוכחית.

הרב אדלר בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית שניהל את האולפנה באבן שמואל, ייסד את הישיבה התיכונית "חברותא" במזכרת בתיה ומשמש בשמונה השנים האחרונות כראש המנהל נחשב לדמות מקצועית ומוערכת בעולם החינוך וכבעל הישגים רבים במהלך שנות כהונתו.

אדלר הודיע על החלטתו לשלומית עמיחי מנכ"לית משרד החינוך בטענה כי הוא חש שמיצה את עצמו בתפקיד.
הבוקר נפגש הרב אדלר גם עם ההנהלה המורחבת של החינוך הממלכתי דתי החלטה התקבלה בתדהמה ע"י חברי ההנהלה שוניסו להשפיע עליו להמשיך בכהונתו זאת לאור חשיבותו המכרעת של המנהל וניסיונו של אדלר בתפקיד אך ללא הועיל.אדלר ציין כי החלטתו הינה סופית וכי בסוף שנת הלימודים יפרוש מתפקידו.

על פי החוק הליך בחירת המחליף הינו ברור משרד החינוך מחוייב להקים ועדת איתור לבחירת המנהל החדש של החינוך הדתי כאשר בסוף התהליך צריכה שרת החינוך להתיעץ עם המועצה לחינוך מלכתי דתי על פי החוק זאת כאמור על מנת להבטיח שמנהל החינוך הדתי יהיה איש אורתודוקסי הנאמן למשנת החינוך הציוני דתי כאשר לאחר ההוועצות עם מועצת חמ"ד חייבת שרת החינוך לקבל גם את אישור הממשלה למינוי.

יצויין כי בקרב אנשי הציונות הדתית התעורר היום חשש כי יתבצע מחטף בתפקיד אשר לו השפעה מכרעת על עולם החינוך הדתי.
עם הוודע הדבר החלו לצוץ שמות שונים של מועמדים כאשר בקרב מרבית אנשי החינוך והפוליטיקאים המעורים בעולם החינוך הדתי קיימת הסכמה גורפת בנוגע לרצון שהרב אבי גיסר שמועמדותו בולטת מעל כולם יחליף את הרב אדלר בתפקידו.
הרב אבי גיסר מכהן כיום כיו"ר המועצה לחינוך ממלכתי דתי במשרד החינוך ונחשב לאחד מאנשי החינוך הבולטים ביותר בעולם החינוך הדתי.
גם ניסיונו של הרב אבי גיסר כמי שייסד את אולפנת עפרה והעובדה שהוא מקובל על חוגים רבים בעולם החינוך ככלל ובציונות הדתית בפרט צפויים לסייע לו בקבלת התפקיד.


תנועת נאמני תורה ועבודה פרסמה הודעה לפיה מוקירה את פועלו של הרב שמעון אדלר עם פרישתו. התנועה קוראת למשרד החינוך למנות אדם שיוכל לעמוד איתן אל מול מגמות ההפרטה והאליטיזם. תפקיד זה מחייב יכולת הבנה וגישור מחד ויכולת פיקוח והובלה מאידך.

"החינוך הדתי נמצא על סף נקודה המעמידה בסימן שאלה את ייעודה של הציונות הדתית. לצורך יציאה מן המשבר דרוש מנהיג עם כתפיים רחבות ויכולת הנהגה מעשית וחזקה" נאמר בהודעת התנועה.