לקריאת המאמר כפי שפורסם בynet בתאריך:  27.03.19 , 22:16  לחצו כאן 

ללא חוזר תשלומים מאושר ועל אף הנחיות משרד החינוך האוסרות על כך – בחלק מבתי הספר כבר החלו לגבות מההורים תשלומים לשנת הלימודים הבאה. ל-ynet הגיעו לאחרונה טענות מצד הורים לתלמידים בבתי ספר ממלכתיים-דתיים על כך שהתבקשו לשלם עבור רישום ילדיהם לבתי הספר לשנת הלימודים הבאה, על אף שוועדת החינוך של הכנסת טרם גיבשה את חוזר התשלומים הנקבע מדי שנה ומסדיר את סכומי הגבייה המותרים בבתי הספר הממלכתיים הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.

מבקשות התשלומים עולה כי ההורים התבקשו לשלם סכומים גבוהים על מנת להבטיח את רישום ילדיהם למוסדות החינוך. נושא הגבייה בטרם אושר חוזר התשלומים נידון גם בשנה שעברה בוועדת החינוך של הכנסת, ואולם דבר לא השתנה וגם השנה נשלחו בקשות התשלום להורים לקראת השנה הבאה. "אנו קוראים להורים לסרב לשלם תשלומים שאינם מאושרים", אומרים בקבוצת ההורים "תשלומים0", המטפלת בפניות בנושא גביות תשלומים אסורות במערכת החינוך מצד הורים.

בקשת תשלום לבית ספר ממלכתי-דתי

בישיבה באזור המרכז, למשל, קיבלו לאחרונה הורים לילדים המיועדים ללמוד במוסד החינוכי בשנה הבאה הודעה ובה דרישה להעביר המחאה דחויה על סמך 1,000 שקלים, שתיפרע בתחילת שנת הלימודים. בהודעה נכתב כי התשלום יקוזז משכר הלימוד. גם בישיבת נוספת במרכז הארץ קיבלו הורי התלמידים הודעה דומה, ובה בקשה לתשלום בהמחאה דחויה על סך 1,000 שקלים.באולפנה באזור השומרון קיבלו ההורים לאחרונה הודעה על כך שהתשלום שהתבקשו להעביר על סך 900 שקלים לא ייגבה, אך התבקשו להעביר תשלומים עבור "ביצוע מבדקים". באולפנה נוספת באזור השומרון התבקשו הורי התלמידות לשלם 60 שקלים עבור "רישום לאולפנה". יודגש כי במקרים רבים התשלומים משמשים להבטחת מקומות התלמידים במוסדות החינוך.

במשרד החינוך מכירים היטב את הנושא. "לא ניתן לגבות תשלומי הורים לבית הספר בטרם התקבל אישור ועדת החינוך של הכנסת לטבלת הסכומים המירביים המותרים לגביה ובטרם התקבל אישור מפקח באמצעות מערכת האפיק", כתבה בתכתובת פנימית סימה עובדיה פורצנל, מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות במערכת החינוך, המשויך למנהל הפדגוגי במשרד החינוך.

בקשת תשלום לבית ספר ממלכתי-דתי

עובדיה פורצנל הדגישה כי גם גבייה של המחאות דחויות – אסורה גם כן. "לא ניתן לגבות דמי רישום ולא מקדמה על חשבון התשלום", כתבה עובדיה פורצנל. "מינהל רישוי, אכיפה ובקרה אף הנחה את המחוז להפסיק לאלתר גביית התשלום".

התשלומים הנגבים בבתי הספר בחינוך הממלכתי-דתי הם, על פי רוב, הגבוהים ביותר. גם ועדת החינוך של הכנסת מתירה גבייה בסכומים גבוהים יותר בחינוך הממלכתי-דתי, לעומת בחינוך הממלכתי. בשנה שעברה אישרה הוועדה גבייה מרבית של תשלומים נוספים בחינוך הדתי בגובה של 3,450 שקלים, לעומת 1,150 שקלים בחינוך הממלכתי.

בפועל, הורים רבים מספרים כי התשלומים הנגבים מהם גבוהים אף יותר מאלו אשר התירה ועדת החינוך של הכנסת. על פי מחקר של תנועת 'נאמני תורה ועבודה', ברשת בתי הספר הדתיים 'אור תורה סטון', ממוצע הגבייה בחטיבות העליונות עמד על 7,187 שקלים, הרבה מעל לסכום שהתירה הכנסת"גם אם מחר ועדת החינוך תקבע שמותר לגבות 600 שקלים, יש שוק שרוצה לשלם יותר", אומר שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה. "יש פה ציבור שרוצה לשלם עבור חינוך טוב ומרגיש טוב עם זה, למרות שבמידה רבה מדובר באשליה כי הכסף בעיקר מפצה על בעיות מבניות שיש בחינוך הדתי. אי אפשר לשנות את התרבות הזו, אלא אם עושים שינויים מבניים כמו גודל בתי הספר בחינוך הדתי, שזה משהו שצריך לתקן. בתי ספר גובים תשלומים למרות שאין להם אישור, והאכיפה היא נמוכה מאוד ומצריכה שינוי תרבותי, בין היתר. זו לא בעיה שקשורה בכנסת, אלא באכיפה. בבתי הספר הדתיים אף אחד לא אוכף. החקיקה היא חשובה מאוד, אבל אין לזה ערך אם אין לזה אכיפה נלווית".

"אנו מטפלים בתשלומי הורים המגיעים לעיתים לאלפי שקלים לתלמיד בשנה, ובחינוך הממלכתי-דתי אף ליותר מעשרת אלפים שקלים", אומרים ב-'תשלומים0'. "לצערנו, מערכת האכיפה והבקרה של משרד החינוך אינה מוודאת כי התשלומים יעמדו בהוראות החוק. במקביל, ההורה הממוצע, הבודק היטב את חשבונית התשלום של חברת הטלפון הסלולרי, אינו נכנס לפרטי דרישת התשלום של ביה"ס, למרות שבמקרים רבים מדובר בסכומים גבוהים יותר משמעותית. על ההורה לוודא כי דרישת התשלום אושרה במערכת אפיק, ואכן השירותים שבתשלום ניתנים בפועל. תשלומים עבור ועל חשבון שנת הלימודים הבאה, ובכלל זה דמי רישום, אסורים בהחלט ואין לשלמם".

במשרד החינוך הבהירו כי חל איסור לגבות תשלומי הורים לשנה הבאה לפני שהסכומים אושרו על ידי ועדת החינוך של הכנסת . "המשרד יטפל במקרים שהובאו בפניו", נמסר.