בני עקיבא זה אנחנו! / אלון שלו

 

מים האחרונים קמו מאות צעירים ברחבי הארץ- מדריכים, חניכים ובוגרי בני עקיבא, והראו שבכוחם להשפיע. בעזרת כמה ארגונים שנתנו במה לנוער לומר את דברו, וביניהם פרויקט הנוער "עת לעשות" של נאמני תורה ועבודה, הועבר מסר חד משמעי- אנו לא מסכימים להפרדת הצעדה בעקבות שיירת הל"ה, ולפירוד משאר העם בכלל!. מחאתם של אלו יחד עם הצהרתם של חניכים רבים שבכוונתם להשתתף בצעדה המקורית (כאשר עם הטקס יתמודד כל אחד על פי מצפונו ההלכתי), בחולצות תנועה ודגלים, הביאה את בני עקיבא לחשיבה מחודשת אשר תוצאותיה ניכרות.

"ישמע חכם ויוסף לקח!"- עלינו ללמוד מאירועי השבוע האחרון, שגורלנו נתון בידינו. אם נבחר להשמיע את קולנו, החל מההקשר החברתי המצומצם בו אנו חיים, וכלה במאמצים ציבוריים כגון אלו, נזכה לחיות בעולם דתי שלקחנו חלק בבנייתו ובעיצובו, ולא רק במציאות שנבנתה עבורנו והוכתבה לנו על ידי אחרים. אנו מחזקים את ידי צעירינו, וקוראים להם להמשיך ולהשפיע במגמות חיוביות בבני עקיבא ובציבור הדתי בכלל, ולקדש שם שמים ברבים. קדימה בני עקיבא!

אלון שלו, רכז "עת לעשות"-הדור הבא של נאמני תורה ועבודה.